Quantum Touch

Quantum Touch is een eenvoudige manier die door middel van levenskracht energie, het lichaam in zijn originele balans kan brengen.

Alles om ons heen heeft een trilling (energie), net zoals de mens. Als er een onbalans is ergens in het lichaam, door pijn, ontsteking, scheefgroei enz., wordt die trilling lager dan normaal. Met Quantum Touch geven we de cliënt energie door de handen op de “pijnplek” te leggen. Die energie zorgt ervoor dat de trilling op die plek verhoogd wordt, waardoor de cliënt zelf de klacht  balanceert.

Quantum betekent op het diepste niveau. Je geeft iemand dus vol concentratie energie.

Touch betekent aanraking. Iedereen heeft aanraking nodig. Een kind wat niet aangeraakt wordt, kan allerlei klachten gaan vertonen. Als troost leg je al snel een arm over iemands schouder. Dit “verzacht” de pijn vaak iets.