Kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard
Kwaliteitsstandaard Kinesiologiepraktijk Bodytalks
1. De praktijkruimte
De praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging VBAG en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.
2. Kennis en opleiding
Ik volg de opleiding tot HBO kinesiologie bij Opleidingscentrum Espavo te Zwijndrecht.
• Verpleegkunde niveau 4 behaald.
•Ik volg de opleiding voor Reiki
3. Vertrouwen in de Kinesioloog en de behandeling.
• De relatie met elkaar
a) Vakkennis Kinesiologie
Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik volgende basisprincipes hanteer:
Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op, zo maak ik tijdens kinesiologische consulten het onbewuste bewust. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om het individuele proces van een cliënt aan te sturen. Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.
De behandelprocedure bestaat uit volgende stappen:
• Stap 1: het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; de klacht/het doel.
• Stap 2: het via de spiertest zoeken naar oorzaken of andere relevante informatie mbt de klacht/het doel.
• Stap 3: het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar ik als Kinesioloog voor ben opgeleid.
• Stap 4: het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest.
• Stap 5: het gesprek ter de afsluiting van de sessie.
Meer informatie over kinesiologie vind u op de website van de beroepsvereniging BvK: http://ki-net.nl/Kwaliteit
b) De relatie met elkaar
Binnen de kinesiologie is de relatie tussen Kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.
4. Openheid en vertrouwen
Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen.
5. Verantwoordelijkheid van de cliënt
De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.
6. Administratie
Vooraf aan de intake ontvangt de cliënt een bevestiging per mail met daarop verdere informatie en het adres. Ook wordt er verwezen naar de algemene voorwaarden, de klachtenprocedure en de kwaliteitsstandaard op de website www.kinesiologiepraktijkbodytalks.nl.
Bij het eerste consult wordt een intake afgenomen die ter plekke op papier wordt ingevuld evenals de behandelovereenkomst. Dit is de aanvang van het papieren cliëntendossier. Iedere behandeling wordt in het papieren cliëntendossier genoteerd en worden ook de tips voor thuis meegegeven op papier.
De factuur ontvangt de cliënt per mail na afloop van de behandeling en kan bij voorkeur contant ter plekke betaald worden.
Indien het traject van behandelingen wordt beëindigd gebeurt dat in de meeste gevallen in gezamenlijk overleg en wordt hiervan melding gemaakt in het cliëntendossier. Aangezien de meeste cliënten de mogelijkheid willen openhouden om in de toekomst zelf aan te geven als een behandeling nog gewenst is vindt er op dat moment (nog) geen eindevaluatie plaats. De cliënt kan immers zelf indien gewenst weer contact opnemen voor een behandeling. Wel evalueer ik periodiek via een online anonieme vragenlijst die men gevraagd wordt in te vullen.
Bij de administratie worden uiteraard de regels van de privacy ter harte genomen en registratie van verwerking van persoonsgegevens is gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Zie voor verdere informatie ook de site van de beroepsvereniging VBAG.